Path:

วัตถุประสงค์และค่านิยมของเรา

สร้างความแตกต่างให้กับอนาคตทางการเงินของพวกเขา

วัตถุประสงค์ของเรา

ADAMS มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือพันธมิตรของเราในการให้การประกันภัยกับลูกค้าของพวกเขาในราคาที่เหมาะสม ผ่านช่องทางที่พวกเขาต้องการด้วยประสบการณ์ลูกค้าที่เหนือกว่า

วัตถุประสงค์ของเราเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ เรายังคงเดินหน้าเปลี่ยนวิธีการทำงานต่อไปด้วยความกระตือรือร้นในการมองหาโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยีล่าสุด เรารวบรวมความคิดของเพื่อนร่วมงานทุกคนเข้าด้วยกัน และทำให้ความคิดเหล่านั้นกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากการทำงานร่วมกับบุคลากรอันหลากหลาย รวมถึงแนวคิดในการใช้ประสบการณ์ตรงเป็นกุญแจสำคัญในการนี้

ด้วยการทำงานร่วมกับมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เกิดความคาดหวังของลูกค้า ทำให้เรามีโอกาสมากมายที่จะเรียนรู้และพัฒนาความหลากหลายของโอกาสในการพัฒนาในวงกว้างทั่วทั้งองค์กรของเราจะช่วยให้คุณสามารถที่จะรับผิดชอบในการพัฒนาของตัวคุณเองได้

ค่านิยมของเรา

การทำงานร่วมกัน: เราทำงานร่วมกันด้วยความเคารพในสาขาวิชา เนื้องาน และพันธมิตร รวมถึงค่านิยมที่หลากหลาย เรายินดีเปิดรับมุมมองใหม่ๆ และให้คุณค่ากับผลงานแต่ละชิ้นที่ไม่ซ้ำกัน

สร้างความชัดเจน: เราเน้นย้ำด้านคุณธรรมและสร้างความไว้วางใจโดยการทำงานอย่างโปร่งใส การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของเรา และการพูดคุยกับผู้มีส่วนได้เสียของเราอยู่เสมอ เราพูดในสิ่งที่เราทำและทำในสิ่งที่เราพูด

เกินความคาดหวัง: เรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพและบริการที่โดดเด่น ซึ่งจะมีผลต่อความภักดีและข้อเสนอแนะ ของลูกค้าที่แท้จริง เราเข้าใจความคาดหวังของลูกค้าของเราและแสวงหาวิธีการใหม่ที่จะดำเนินการให้เหนือความคาดหวังนั้น เรามีความรับผิดชอบและท้าทายตัวเราเองอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ