Path:

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

ความรู้สึกเต็มใจทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ของพนักงานที่ ADAMS รวมถึงความมุ่งมั่นต่อองค์กรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาของเราที่ให้ไว้กับลูกค้า


ADAMS ส่งเสริมให้บุคลากรเริ่มต้นการปรับปรุงวิธีการทำงาน นี่คือคำยืนยันจากการสำรวจของพนักงานประมาณ 90% ทั่วโลกของเรา

พนักงานของ ADAMS รู้สึกว่าพวกเขามีทรัพยากรและข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาเข้าใจความคาดหวังจากแต่ละบทบาท และมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าของเรา การสำรวจยังได้ยืนยันว่าพนักงานรู้สึกได้รับความเคารพในฐานะที่เป็นบุคคลหนึ่งขององค์กร และพวกเขาเห็นคุณค่าการทำงานร่วมกันภายในทีม

การมีส่วนร่วมของพนักงาน